سیل وکیوم نیمه اتوماتیک رومیزی با تزریق گاز و تاریخزن