آماده به کار - مدیر تبلیغات - گرافیست (کلینیک های زیبایی)