اطلاع از استخدام بانک ها - موسسات مالی - بیمه های مرکزی - ار

دوشنبه 09 بهمن 1396

اطلاع از استخدام بانک ها - موسسات مالی - بیمه های مرکزی - ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی (مطابق با توانایی شما)
انجام ثبت نام کارت ملی هوشمند و بیمه های رایگان سلامت و ارائه کلیه خدمات اینترنتی
شماره تماس از طریق تلفن ثابت به شماره 9099071658
شماره تماس از طریق خطوط همراه اول به شماره 99221112
شماره تماس همشهری های تهرانی 9092305304
callcenter9099070874@gmail.comagahi
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.