استخدام حسابدار خانم

دوشنبه 03 شهریور 1399

یک شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی جی نیازمند نیروی حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار مرتبط . همراه با سرویس ایاب و ذهاب و مزایای قانونی.
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.