حمل بار یخچالی اردبیل

شنبه 29 آذر 1399

حمل و نقل یخچالی اردبیل
حمل و نقل یخچالداران اردبیل
ارائه دهنده خدمات حمل و نقل یخچالی و یخچالدار جهت حمل بار فاسد شدنی و منجمد و....
ارائه دهنده خدمات حمل و نقل یخچالداران
در اردبیل تمام استان...
مجهز به انواع کامیون های سبک و سنگین یخچالدار
حمل و نقل شهری یخچالداران
حمل و نقل بین شهری یخچالداران
حمل و نقل بین المللی یخچالداران
شهری بین شهری بین المللی
شماره تماس24ساعته:09222143383
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.

برچسب ها : حمل و نقل یخچالی شرکت جی سرویس شرکت حمل و نقل