خمیر خرما

دوشنبه 09 بهمن 1396

بهترین خریدار خمیر خرما در محل کارگاه تولید .تحویل کارتن خالی به تولید کننده جهت بسته بندی سفارش . لطفا از طریق پیامک واژه خمیر خرما را ارسال فرمایید . با تشکر . شماره فکس : ٨٩٧٧٢٣۵۴ _ ٠٢١
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.