تدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری

۳ روز پیش

تدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه زمینه های spss و لیزرل و معادلات ساختاری توسط استاد دانشگاه تهران با بیش از 8 سال سابقه