تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی پیشرفته

۳ روز پیش

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه زمینه های سیمپلکس ،تصمیم گیری ،ahp,anp آرمانی ،دیمتل و تاپسیس توسط استاد دانشگاه تهران با بیش از 10 سال سابقه