تدریس خصوصی حسابداری و مالی

۲۰ ساعت قبل

تدریس خصوصی حسابداری و مالی در کلیه دروس حسابداری،حسابداری صنعتی،حسابداری مدیریت،اقتصاد مدیریت،حسابداری دولتی با بیش از 8 سال سابقه توسط استاد دانشگاه تهران