تولید کننده انواع سبزیجات تازه ، خشک ، منجمد و کنسرو